Caz/Blues Gitar

Kurumumuzda caz/blues gitar eğitimi, özel ve grup dersleriyle verilmektedir.

Grup dersleri haftada 1 gün 2 saat, ayda 8 saat, özel dersler haftada 1 gün 1 saat ayda 4 saat olarak planlanmaktadır.