Güvenli Davranış: İletişimsel Performans Geliştirme

GÜVENLİ DAVRANIŞ: İLETİŞİMSEL PERFORMANS GELİŞTİRME

Amaç

Çalışanlar, bireyler arası ilişkilerdeki güçlükleri aşmayı bildikleri zaman daha iyi bir performans gösterirler. İsteğini dışa vurmakta zorlanma, bireyi ya çekingenliğe iterek isteğinden vazgeçirir ya isteğini dolaylı yoldan aktarmasına neden olarak yanlış anlaşılması sonucunu getirir ya da saldırgan davranışa yönelterek çevreyle ilişkilerinin bozulmasına yol açar. Güvenli davranış, bireyin kendini ifade etme yeteneğini geliştirir ve çevresindeki olumsuz davranışlarla baş etmesini sağlar. Bu açıdan, güvenli davranış esaslarını kullanarak iletişim kurmak, bireyin ilişkilerdeki performansında olumlu etki yapacaktır. Bu programın amacı, iletişimde güvenli davranışın kullanımı konusunda bilgi vermek yanı sıra vaka incelemeleri ve küçük grup çalışmaları ile pratik yönü göstermektir.

İçerik

– İletişim süreci ve iletişimi etkileyen faktörler
– Diğerleriyle iletişim kurarken kullandığımız davranışlar
*Kaçma davranışı
*Saldırgan davranış
*Yönlendirme davranışı
*Güvenli davranış
– Güvenli davranışın uygulanabilir ve uygulanamaz olduğu durumlar
– Güvenli davranışta aşamalar
*Haklarına sahip çıkmak
*Duygularını ifade edebilmek
*Amaç belirlemek
*Eleştirileri karşılamak
*Eleştiri yapabilmek
*Saldırılara karşı çıkabilmek
*Yönlendirmelerle başa çıkmak
*Çatışmalarla başa çıkabilmek ve uzlaşma yapabilmek
– Güvenli davranıştan yaratıcı iletişime

Katılımcılar
Yöneticiler, çalışanlar, eğitimciler ve iletişimde engellerle baş etmek ve iç kaynaklarını daha iyi kullanmak isteyen herkes katılabilir.

Eğitimci: Psk. Dr. Meltem İdiğ Çamuroğlu
Süre: İki gün (Toplam 12 saat)
Program:
10.00-13.00 Eğitim
13.00-14.00 Öğle arası
14.00-17.00 Eğitim