Kanun

Kurumumuzda kanun dersleri uzman kanun eğitimcileri tarafından verilmektedir.

Derslerimiz haftada 1 gün 1 saat ayda 4 saat olarak planlanmaktadır.