Klasik Gitar

Klasik gitar, çok sesli yapısı ile kendi başına eşlik gerektirmeden çalınabilen bir müzik aletidir. Klasik gitar derslerine sıfırdan başlayan öğrenciler kısa sürede farkedilir gelişimler sağlayabilirler. Öğrenmesi ve çalması kolay bir çalgı olması, taşınabilirliği ve birçok farklı müzik türünde kullanışlılığı nedeniyle oldukça fazla tercih edilmektedir.

Klasik gitar derslerinde nota bilgisi ve tab öğretimi, diziler, alıştırma-etütler ve klasik gitar repertuvarından çeşitli eserlerin çalınması amaçlanmaktadır. Temel becerileri kazanıp, müzik dilini öğrenen ve gitarı tanıyan öğrenciler istek ve hedefleri doğrultusunda yönlendirilerek, pop gitar, caz gitar, elektro gitar, bas gitar gibi eğitimler alabilirler.

Derslerimiz öğrencilerimizle birebir yapılıp, haftada 1 gün  1saat ayda 4 saat olarak planlanmaktadır.