Org

Kurumumuzda org dersleri 4-6 kişilik gruplara verilmektedir.

Derslerimiz haftada 1 gün 2 saat ayda 8 saat olarak planlanmaktadır.