Perküsyon

Kurumumuzda perküsyon dersleri 4-8 kişilik gruplar halinde verilmektedir.

Derslerimiz haftada 1 gün 2 saat ayda 8 saat olarak planlanmaktadır.