Piyano

Piyano müziğin ve müzik eğitiminin temel çalgısı bilinmektedir. İki elin ve bazen ayakların kullanılması dolayısıyla özellikle çocukların zihinsel gelişimi açısından faydalı olduğu bilinmektedir. Çok sesli bir çalgı olan piyano çoğunlukla müzik ile yeni tanışanlar için başlangıç çalgısı olarak tavsiye edilmektedir.
Kurumumuzda piyano eğitimi uzman piyano eğitimcileri tarafından verilmektedir.
Derslerimiz haftada 1 gün 1 saat, ayda 4 saat olarak planlanmaktadır.