Psikolojik Taciz: Mobbing

PSİKOLOJİK TACİZ: Mobbing
İçerik:
Psikolojik Taciz Kavramı
• Psikolojik Taciz Tanımı. Psikolojik Tacize uğradığımızı nasıl anlarız?
• Psikolojik Tacize Nedir, Ne değildir?
• İşyerimizdeki her çatışma Psikolojik Taciz midir? Vaka İncelemeleri
• Psikolojik Taciz Davranışları ve Türleri Nelerdir?
• Vaka İncelemeleri
• Psikolojik Taciz Süreci Nasıl Gerçekleşir? Aşamaları Nelerdir?

Psikolojik Tacizin Nedenleri Nelerdir?
• Bireysel Nedenler
• Mağdur ve Saldırgan
• Tanıklar
• Örgütsel Nedenler
• Vaka İncelemeleri

Psikolojik Tacizin Sonuçları Nelerdir?
• Bireysel Sonuçlar
• TSSB, Depresyon, Kaygı, Kazalar, Devamsızlık
• Örgütsel Sonuçlar

Psikolojik Tacizle Başa Çıkma
• Bireysel Önlemler
• Psikolojik Taciz Sonrasında Yeniden Yaşama Dönmek
• Öğrenilmiş Çaresizlikten Kurtulmak
• Taciz Sürecindeki Rolleri Tanımak ve Kurban Rolünü Üstlenmemek
• Güvenli Davranış
• Manipülasyonlarla Baş Etmek
• Stresle Başa Çıkmak
• Duyguların Yönetimi
• Utanç ve Suçluluk Duygusuyla Baş Etmek
• Travma Sonrasında Yaşamını Sürdürmek
• Kişilik Bozuklukları Gösterenler Karşısında Etkili İletişim Kurmak
• Örgütsel Önlemler
• Politika ve Uygulamalar
• Yöneticilerin Eğitimi
• İnsan Kaynakları Yönetimi
• Karşılıklı Saygıya Dayanan İşletme Kültürü
• Stresi Azaltan Organizasyon
• Değişim Yönetimi / Çatışma Yönetimi ve Arabuluculuk
• İşletme İçi Koçlar ve Psikolojik Danışmanlık Hizmeti

Katılımcılar: Yöneticiler, çalışanlar, sendikacılar, eğitimciler, mobbing mağdurları ve mobbing konusunda bilgilenmek isteyen herkes katılabilir.

Eğitimci: Psk.Dr. Meltem İdiğ Çamuroğlu
Süre: 1 gün (toplam 6 saat)
Program:
10.00-13.00 Eğitim
13.00-14.00 Ara
14.00-17.00 Eğitim