Psikoterapistler İçin Süpervizyon

PSİKOTERAPİSTLER İÇİN SÜPERVİZYON
Süpervizyon, psikoterapistler için özellikle mesleğin ilk yıllarında yeterlilik kazanmak açısından olmazsa olmaz ilkelerden biridir. Daha önceleri zorunlu olmamakla beraber, son yıllarda EUROPSY sertifikası almak için psikologlar için zorunlu hale gelmiştir. Süpervizyon bireysel veya grup formatında yapılabilir. Teorik bağlam terapist adaylarının eğitimine, bilgisine ve deneyimine göre ayarlanabilir. Süpervizyon eğitimlerinin sıklığı ihtiyaca ve imkanlara göre ayarlanmakla beraber, ideal olan sıklık haftada bir yapılmasıdır.

Bireysel Süpervizyon: Terapist ile süpervizörün randevulu olarak bir araya geldikleri 50 dakikalık bir eğitim sürecidir.

Grup Süpervizyonu: Bir grup terapist ile süpervizörün randevulu olarak bir araya geldikleri 90 dakikalık bir eğitim sürecidir. Eğitimin kalitesini ve amaçlarını koruyabilmek için grup sayısının dörtten az, altıdan fazla olmaması tavsiye edilir. Her bir oturumda bir terapist vaka sunumu yapar, süpervizör vakayı denetler. Grup üyeleri sadece kendi vakalarından değil, başka terapistlerin vakalarının denetlenmesinden de öğrenme fırsatı yakalarlar.

Eğitimci: Psk. Dr. Meltem İdiğ Çamuroğlu