Satış ve Müzakere Teknikleri

PROGRAMIN ADI:

Satış ve Müzakere Teknikleri

PROGRAM AMACI:

Satış genel anlamda bir iletişim kurma tekniğidir. Satışın istenilen doğrultuda gerçekleşebilmesi, satışçının yapıcı, uzlaşmacı tavrına,  doğru bilgi ve becerilerle donanmış olmasına ve farkındalık seviyesinin yüksekliğine bağlıdır. İyi bir satışçı, görüşme sırasındaki direnci nasıl yok edeceğini, satın alma sürecinin psikolojik bir süreç olduğunu ve bu süreci profesyonel olarak nasıl yöneteceğini bilmek zorundadır. Rekabet yoğun bir sektörde, bu rekabetin getireceği tehditleri fırsatlara çevirmek, firma lehine sonuçlar alabilmek müzakere taktiklerini ve sistematiğini bilmekle mümkün olacaktır. Her ülkenin piyasa şartlarının ve müşteri satın alma davranışlarının farklı olacağı düşünülerek hazırlanan bu program, aynı zamanda ciddi bir davranış eğitimini de içerir. Satış taktiklerinin ve müzakere yetkinliğinin kazanılması bu davranış biçimlerinin içselleştirilmesine bağlıdır. Satışçının satış yapmaya yönelik motivasyon kazanması ve satışı bir meslek olarak benimsemesi, görev aldığı firmanın da verimini ve karlılığını artıracaktır.

PROGRAM İÇERİĞİ:

Satış Sürecinin Yönetimi
Satış Taktikleri; satışta doğrular, yanlışlar
Müşteri Satın Alma Davranış Biçimleri
Satışta Karar Süreci
Çatışma Yönetimi
Kriz Yönetimi
İkna Teknikleri
Beden Dilini Anlamak ve Yönlendirmek
Motivasyon
Duygusal Denge Oluşturmak
Aynalamak ve Uyum Sağlamak
Satışın Kapatılması
 
EĞİTİMCİ: Dr. Şükran Akpınar
EĞİTİM SÜRESİ 4 GÜN 5 SAAT  (Toplam 20 saat)