Yetenek Sınavlarına Hazırlık

Güzel sanatlar fakültelerinin resim bölümlerine, eğitim fakültelerinin resim eğitimi anabilim dallarına kayıt olabilmek için, üniversitelerin ilgili birimleri tarafından hazırlanan yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. Bu yetenek sınavlarının içeriği kurumdan kuruma değişmekle beraber genellikle 2 aşamadan oluşmaktadır. 1. aşama desen ( öğrencinin bir figürü veya objeyi kağıda aynen aktarması) 2. aşama imgesel (bir konuyu, olayı veya durumu hayali bir şekilde kağıda aktarması) bölümlerinden oluşmaktadır.

Yetenek sınavlarına hazırlık derslerimizde öğrencinin yetenek, hazır bulunuşluk durumu ve isteğine uygun olarak yapılan yönlendirme sonrasında hedeflenen kurumların sınavlarına yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Yetenek sınavlarına hazırlık derslerimiz haftada  2 gün 2 saat, ayda 16 saat olarak uygulanmaktadır.