Yetenek sınavlarına hazırlık

Konservatuvarlara, güzel sanatlar fakültelerinin müzik bölümlerine, eğitim fakültelerinin müzik eğitimi anabilim dallarına kayıt olabilmek için, üniversitelerin ilgili birimleri tarafından hazırlanan yetenek sınavlarında başarılı olmak gerekmektedir. Bu yetenek sınavlarının içeriği kurumdan kuruma değişmekle beraber genellikle; müziksel işitme (4 sese kadar ayırt edebilme, ezgi tekrar, ritim tekrar), müziksel yazma (dikte), müziksel okuma (solfej), çalgı, şan ve müzik kültürü bölümlerinden oluşmaktadır.

Yetenek sınavlarına hazırlık derslerimizde öğrencinin yetenek, hazır bulunuşluk durumu ve isteğine uygun olarak yapılan yönlendirme sonrasında hedeflenen kurumların sınavlarına yönelik olarak çalışmalar yapılmaktadır.

Yetenek sınavlarına hazırlık derslerimiz haftada  1 gün 2 saat, ayda 8 saat olarak uygulanmaktadır.

Detaylı bilgi için 0530 015 0330 arayabilirsiniz.